OPOLSKIE POROZUMIENIE
zrzesza 10 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa opolskiego

 

PREZYDENCJĘ SPRAWUJE:

Oddział Opolski Krajowej Izby Doradców Podatkowych

I posiedzenie Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego_16.01.2017 r.

Dnia 16 stycznia br. odbyło się I posiedzenie Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, ktore otworzył i poprowadził przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu - Adam Rak.

 

Następnie przedstawiciele 8 samorządów zawodowych przekazali informacje nt. ich bieżącej działalności. 

W dalszej części spotkania informatyk Jacek Czok przedstawił propozycję strony internetowej Porozumienia. W wyniku głosowania podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie utworzenia strony internetowej Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Adwokackiej zaproponował plan działania Porozumienia, między innymi utworzenie sekcji i zespołów tematycznych, np. sekcja medyczna, gospodarcza, karna, szkoleniowa, dyscyplinarna, itp. W związku z powyższym uzgodniono, że w I kwartale br. zostanie zorganizowane spotkanie ws. szkoleń (sekcje, komisje ds. szkoleń) i etyki zawodowej (rzecznicy, przedstawiciele sądów dyscyplinarnych).


Na zakończenie Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Rak zaproponował, aby w miesiącu maju lub czerwcu br. zorganizować debatę z udziałem posłów woj. opolskiego o współpracy samorządów zawodowych z władzami państwowymi.

Początek strony