OPOLSKIE POROZUMIENIE
zrzesza 10 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa opolskiego

 

PREZYDENCJĘ SPRAWUJE:

Oddział Opolski Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Spotkanie członków Opolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego

W dniu 27.10.2021 r. z inicjatywy i na zaproszenie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w jej siedzibie odbyło się spotkanie członków Opolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 10-ciu samorządów zaufania publicznego – sygantariuszy Opolskiego Porozumienia.
Spotkanie miało na celu ustalenie planu działań na najbliższy okres, w szczególności zadań wynikających z powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego, jako płaszczyzny współdziałania samorządów zawodowych na szczeblu centralnym, jak i regionu/okręgu. W wyniku dyskusji ustalono, że w świetle zachodzących zmian w ustawodawstwie dotyczących wszystkich samorządów, aktualnych uwarunkowań ich funkcjonowania oraz celów określonych w Ogólnopolskim Porozumieniu, konieczna jest intensyfikacja działalności Opolskiego Porozumienia. W tym aspekcie należy zaktualizować Deklarację Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych podpisaną w dniu 05.12.2016 r. Zebrani przyjęli zaproszenie Mec. Magdaleny Koczur-Miedziejko – reprezentującą Izbę Adwokacką w Opolu na spotkanie w dniu 10.12.2021 r., w celu uroczystego podpisania aneksu do Deklaracji z 2016 r., jednocześnie deklarując przygotowanie niezbędnych dokumentów.
 
Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB
dr hab. inż. Adam Rak
Początek strony