OPOLSKIE POROZUMIENIE
zrzesza 10 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa opolskiego

 

PREZYDENCJĘ SPRAWUJE:

Oddział Opolski Krajowej Izby Doradców Podatkowych

45-123 Opole ul. Budowlanych 44 A

tel. +48 77 4415190

e-mail: biuro@oipip.opole.pl

www: oipip.opole.pl/

Początek strony