OPOLSKIE POROZUMIENIE
zrzesza 10 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa opolskiego

 

PREZYDENCJĘ SPRAWUJE:

Oddział Opolski Krajowej Izby Doradców Podatkowych

45-342 Opole ul. Wojciecha Drzymały 29 lok. 1

tel. +48 77 4574813

e-mail: sekretariat@izbawet.opole.pl

www: izbawet.opole.pl

Początek strony