OPOLSKIE POROZUMIENIE
zrzesza 10 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa opolskiego

 

PREZYDENCJĘ SPRAWUJE:

Oddział Opolski Krajowej Izby Doradców Podatkowych

W dniu 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Izby Adwokackiej przy ul. Dwernickiego 1/1 w Opolu uroczyście podpisano Deklarację Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Sygnatariusze Porozumienia:

  1. Opolska Izba Lekarska – reprezentowana przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej - Jerzego Jakubiszyna,
  2. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu – reprezentowana przez Przewodniczącą  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych - Sabinę Wiatkowską,
  3. Opolska Okręgowa Izba Aptekarska – reprezentowana przez Wiceprezesa Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej - Andrzeja Prygla,
  4. Opolska Okręgowa Izba Architektów RP – reprezentowana przez Przewodniczącego Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP - Zbigniewa Bomersbacha,
  5. Opolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna – reprezentowana przez Prezesa Rady  Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej - Marka Wisłę,
  6. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Opolu – reprezentowana przez Prezesa Regionalnej Rady Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Opolu - Adama Karchera,
  7. Izba Adwokacka w Opolu – reprezentowana przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu - Mariana Jagielskiego,
  8. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu – reprezentowana przez Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu - Katarzynę Bisowską,
  9. Oddział Opolski Krajowej Izby Doradców Podatkowych – reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Opolskiego Oddziału - Mieczysława Sałatyńskiego,
  10. Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – reprezentowana przez Przewodniczącego Okręgowej Rady - Adama Raka.

 

W uroczystości uczestniczył Prezydent Miasta Opola - Pan Arkadiusz Wiśniewski.

 

 

 

Początek strony